(099)-968-69-03; (096)-231-81-33; (073)-464-11-65

Методична комісія

Наукове керівництво грою здійснює методична комісія гри «Соняшник». Методичну комісію Гри формує її голова, який затверджується оргкомітетом. До функцій методичної комісії Гри належать розробка та добір завдань, укладання варіантів Гри, розробка розв’язків, укладання та редагування підсумкових збірок матеріалів Гри й інших публікацій її матеріалів.

Склад Методичної комісії:

Голова комісії:

Ігор Олександрович Помазан – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія».

Заступник голови комісії:

Андрій Олексійович Панченков – начальник відділу змісту суспільно-гуманітарних навчальних предметів Українського центру оцінювання якості освіти.

Члени комісії:

Тетяна Миколаївна Берест - кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»;

Галина Віталіївна Хмара - кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»;

Людмила Володимирівна Фоміна - кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови Харківського національного медичного університету;

Лариса Миколаївна Кудіна – вчитель вищої категорії, вчитель української мови та літератури Харківського фізико-математичного ліцею № 27;

Олена Юріївна Матушек - кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії української літератури Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна;

Ярослав Петрович Редьква - кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури української мови філологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, заступник декана з питань науки та комп’ютеризації;

Лариса Олександрівна Міщирікова — голова циклової комісії української та іноземних мов і зарубіжної літератури, викладач вищої категорії, викладач-методист, методист вищої категорії, завідувач відділення загальноосвітньої підготовки Харківського машинобудівного коледжу.