(096)-231-81-33; (093)-197-79-11; (099)-968-69-03 orgcomitet@gra-sonyashnyk.com.ua

Шановні колеги!

2017-06-30

Підписано листа Міністерства освіти і науки України від 29.06.2017 р. №1/9-360 "Про проведення Третього Всеукраїнського українознавчого фестивалю "Сонячні пелюстки"-2017". З текстом листа можна ознайомитися на сайті гри «Соняшник» у розділі "Правила та документи" або ТУТ.

Інформація про підсумки проведення ІІI Всеукраїнського українознавчого фестивалю «Сонячні пелюстки» – 2017

2017-05-19

Згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 09.03.2017 року № 1/9-137 у місті Дрогобичі Львівської області 26–28 квітня 2017 року відбувся Третій українознавчий фестиваль «Сонячні пелюстки».

Організаторами Українознавчого фестивалю виступили Творче об’єднання «Соняшник» і Міністерство освіти і науки України.

Уже втретє Фестиваль традиційно став майданчиком для обміну досвідом і плідних дискусій учителів і директорів шкіл, методистів установ післядипломної педагогічної освіти та міських і районних методцентрів, викладачів вищої школи, представників Міністерства освіти і науки, Українського центру оцінювання якості освіти, Інституту модернізації змісту освіти, Інституту літератури Національної академії наук України (додаток 2 ).

Провідним тематичним концентром, навколо якого зорганізовано роботу Фестивалю, стала формальна й неформальна українознавча освіта в Новій українській школі. Чималу увагу приділено ролі ігор «Соняшник» і «Sunflower» у процесі формування ключових і міжпредметних компетентностей випускника Нової української школи.

Урочисте відкриття Українознавчого фестивалю відбулося в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Під час урочистого відкриття Фестивалю 26 квітня директор з науково-методичної роботи Творчого об’єднання «Соняшник», заслужений учитель України, кандидат біологічних наук Руслан Шаламов наголосив на традиційності й важливості проведення таких заходів у різних регіонах України та на ефективності застосування урочних і позаурочних форм громадянської, історичної, народознавчої й філологічної освіти, зокрема інтелектуальних ігор «Соняшник» і «Sunflower».
Ректорка Дрогобицького державного педагогічного університету, доктор філософських наук, професор Надія Скотна привітала учасників і учасниць Українознавчого фестивалю на землі, славетній своїми філологічними й освітянськими традиціями, освяченій іменами Івана Франка, Леся Мартовича й Василя Стефаника.
Позитивну роль Творчого об’єднання «Соняшник» у розвитку українознавчої освіти відзначила головна спеціалістка відділу змісту середньої освіти, мовної політики та освіти національних меншин Міністерства освіти і науки України Олена Котусенко.
Декан філологічного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету, доктор філологічних наук, професор Ярослав Яремко присвятив свій виступ внеску Дрогобицької землі в справу формування самодостатньої особистості, європейця й патріота на прикладі націософських і лінгвософських концепцій Івана Франка.
Викладачка кафедри гуманітарної освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Марія Крайня наголосила на символічності назви українознавчих ігор та Українознавчого фестивалю як орієнтиру на важливі національні цінності українського народу.
Успішним досвідом організації та проведення ігор «Соняшник» і «Sunflower» поділилася вчителька української мови та літератури Мелітопольської гімназії № 19 Запорізької області Ольга Загрійчук.
Свої спостереження щодо змістового наповнення українознавчої гри «Соняшник» і міркування про перспективу її розвитку висловив голова методичної комісії гри «Соняшник», завідувач кафедри українознавства Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», кандидат філологічних наук, доцент Ігор Помазан.
Начальник відділу змісту суспільно-гуманітарних навчальних предметів Українського центру оцінювання якості освіти Андрій Панченков звернув увагу колег на включеність українознавчих ігор у глобальний процес формальної та неформальної освіти випускника Нової української школи.

27 квітня методисти обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, міських і районних відділів і управлінь освіти, відповідальні за проведення Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник» у регіонах, мали можливість поділитися власним досвідом, розповівши про особливості перебігу гри в областях. Були показані презентації, які візуалізували досвід різних навчальних закладів, які відкрили для себе «Соняшник» і стали відданими соняшникопоклонниками. Окремі презентації були настільки зворушливими, що викликали шквал позитивних емоцій у присутніх. Так, усіх вразила презентація учителя української мови і літератури та зарубіжної літератури Попаснянської багатопрофільної гімназії №25 Попаснянської районної ради Луганської області Тетяни Юріївни Петренко, - де нині відбуваються воєнні дії. Попри це, в області є школи, керівники яких усвідомлюють важливість гри для формування української ідентичності школярів, а отже, для створення потужного українського форпосту, аби подібна війна ніколи не повторилася в майбутньому.

Один із організаторів гри Ю. Морщавка після виступів колег-методистів демонстрував слайди, на яких було зазначено результати математичного аналізу й наголошено на кількісних показниках «Соняшника». Методисти вдавалися і до власного аналізу проблем, які виникають під час проведення гри, висловлюючи міркування щодо поліпшення її перебігу в майбутньому.

Докторат Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, к.філол.н. Дроздовський Д.І. представив контент-аналіз завдань гри «Соняшник», акцентувавши на епістемологічному потенціалі тестів, які у доволі простій манері популяризують важливі сторінки української історії, формуючи ціннісне ставлення до минулого й сьогодення.
Науковець зазначив, що тести покликані прищеплювати молоді цінності відкритого й демократичного суспільства, у якому сформовано повагу до «іншого», але де також важливо зберегти свою етнокультурну самобутність.
Головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН Котусенко О.Ю. наголосила, що тести гри «Соняшник» можуть бути успішно використані й під час складання ЗНО. Вони покликані прищепити учням усвідомлення того, що навчання людини триває усе життя.

Розробники тестів створили навчальний матеріал нового покоління: у грі «Соняшник» закладено важливі ціннісні категорії сучасного суспільства, тести з української мови та літератури використовують ситуації з інших царин знання (біологія, хімія тощо). У такому разі в учасників гри формується комплексне бачення і сприйняття світу навколо; зовнішня реальність мислиться як цілісний і гетерогенний феномен, а між різними його частинами наявні іманентні зв’язки. Українознавча гра «Соняшник» формує у школярів екологічний тип мислення, шанобливе ставлення до природних ресурсів і власного здоров’я. Водночас ідеться про прищеплювання таких рис, як уміння ефективно використовувати власний час для досягнення поставленої мети, уміння співвідносити відоме з невідомим і в евристичний спосіб знаходити відповіді на поставлені запитання.

28 квітня відбулась нарада Міністерства освіти і науки України з методистами обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти. Головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН Котусенко О.Ю. розповіла про перебіг ХХХІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури, що проходила у м. Білій Церкві. Було проаналізовано специфіку завдань, наголошено на неприпустимості списування під час виконання олімпіадних завдань, зауважено, що для значної кількості учасників написання твору з літератури й досі залишається проблемним. Також Олена Котусенко звернулась до методистів із проханням запропонувати змістові доповнення до програм української літератури у 5-9 та 10-11 класах. Було проговорено ті зміни, які до змісту програм запропонували голови комісій з української літератури (стандартний рівень — Мовчан Р.В., профільний рівень — Усатенко Г.О., інтегрований рівень — Бернадська Н.І.), обговорено новий шкільний канон української літератури

Михайловська Н.А., завідувач сектору наукового та навчально-методичного забезпечення змісту гуманітарної освіти, зв’язків з діаспорою та адаптації біженців відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту загальної середньої освіти Нової української школи Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України, зупинилась на питаннях, пов’язаних із експертизою підручників для 9 класів.

Неля Михайловська розповіла про особливості поданих до конкурсної комісії рукописів, звернула увагу на сильні та слабкі сторони. Ішлося і про методологічні поради щодо написання сучасного типу підручників з української мови та літератури.

Дроздовський Д.І. як голова журі VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка й заступник голови журі ХХХІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури запропонував майстер-клас із аналізу художнього твору, зосередивши увагу методистів на сучасних підходах до інтерпретації художнього твору (герменевтична, структуралістська, структурно-семіотична, феноменологічна тощо). Він наголосив, що аналіз твору належить до пріоритетних завдань Всеукраїнської філологічної олімпіади, позаяк дає можливість побачити, наскільки учасники здатні розуміти художній твір як систему, в якій між усіма рівнями відбувається інтенсивна взаємодія. Голова журі зупинився на практичних методичних рекомендаціях щодо аналізу матерії художнього твору (рівень фоніки, фоносемантики, роль «сильної позиції» для розуміння ключових мотивів поетичного твору та ін.), провівши майстер-клас із структурно-семіотичного й фоносимволічного аналізу поезій Богдана-Ігоря Антонича. Було проаналізовано теми для творів, запропоновані учасникам цьогорічної олімпіади, звернуто увагу на те, що учні мають можливість самі обирати тему й завдання з теорії літератури, щоб максимально повно розкрити свій філологічний потенціал. Завдання були підготовані у такий спосіб, що у них знайшли своє відображення ключові соціокультурні та історико-політичні тенденції сьогодення (війна на сході країни, творчість нових лауреатів Національної премії України ім. Т.Шевченка, ювілейні дати українських письменників). Було проаналізовано типові помилки, яких припускають учасники олімпіади, зокрема під час синтаксичного аналізу, розкриття завдань із теорії літератури, написання статей для «Вікіпедії» тощо. Д.Дроздовський зазначив, що нині команда журі олімпіади та МОН мають тісну співпрацю, ідеї «Нової української школи» знаходять своє відображення у пропонованих завданнях фінального етапу Всеукраїнської філологічної олімпіади. Свій виступ він завершив словами подяки він науковцям із Рівненщини (О.О. Кузьмич) та Житомирщини (Г.І. Гримашевич) за розробку оригінальних завдань з української мови, а також організаторам українознавчої гри «Соняшник», які запропонували якісний українськоцентричний контент нового покоління, покликаний виховувати креативну філологічно обдаровану молодь.

Загалом підсумком Українознавчого фестивалю вкотре стало переконання його учасників і учасниць в ефективності застосування різноманітних технологій формальної та неформальної громадянської, філологічної, історичної та народознавчої освіти, виховання патріотизму, закріплення престижу державної мови, української літератури, поваги й цікавості до українських традицій. Серед таких технологій своє безперечне місце посіли Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» і Міжнародна гра зі світової (української та зарубіжної) літератури «Sunflower».

Співорганізатор Українознавчого фестивалю «Сонячні пелюстки» – Творче об’єднання «Соняшник» – висловлює усім освітянам щиру подяку за активну участь у розбудові Нової української школи, роботі з виховання молодого покоління, яка стане рушійною силою позитивних змін у нашій державі.

Із незмінною повагою та сподіванням на плідну співпрацю – колектив Творчого об’єднання «Соняшник».

Список учасників ІІІ Всеукраїнськогоукраїнознавчого фестивалю педагогічних ідей «Сонячні пелюстки» - 2017

2017-05-18
№ з/п Адміністративна одиниця Прізвище, ім`я, по батькові Посада
1. Міністерство освіти і науки України Котусенко Олена Юріївна Головний спеціаліст відділу змісту середньої освіти, мовної політики та освіти національних меншин Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України
2. Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України Дроздовський Дмитро Ігорович Науковий співробітник і докторант відділу світової літератури Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, кандидат філологічних наук, головний редактор журналу «Всесвіт», член Комітету з присудження Національної премії ім. Тараса Шевченка при Президентові України
3. Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України Михайловська Неля Анатоліївна Завідувач сектору наукового та навчально-методичного забезпечення змісту гуманітарної освіти, зв’язків з діаспорою та адаптації біженців відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту загальної середньої освіти Нової української школи Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України
4. Український центр оцінювання якості освіти Панченков Андрій Олексійович Начальник відділу змісту суспільно-гуманітарних навчальних предметів Українського центру оцінювання якості освіти
5. Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» Помазан Ігор Олександрович Завідувач кафедри українознавства Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», кандидат філологічних наук, доцент
6. Вінницька Коваленко Лариса Василівна Завідувач відділу методики викладання української мови та літератури, мов національних меншин і зарубіжної літератури Комунального вищого навчального закладу «Вінницька академія неперервної освіти»
7. Вінницька, Калинівський район Смутна Тамара Федорівна Методист районного методичного кабінету відділу освіти Калинівської районної державної адміністрації Вінницької області
8. Волинська Сова Ольга Олександрівна Методист української мови та літератури Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти
9. Дніпропетровська Дев`ятко Наталія Володимирівна Доцент кафедри гуманітарної освіти Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат філософських наук, член Національної спілки письменників України
10. Дніпропетровська, місто Дніпро Мостова Віра Іванівна Методист методичного центру управління освіти Дніпровської міської ради Дніпропетровської області
11. Донецька Байдаченко Тетяна Сергіївна Завідувач відділу української мови та літератури Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, заслужений учитель України
12. Донецька, місто Маріуполь Халєєва Любов Миколаївна Методист міського науково-методичного центру департаменту освіти Маріупольської міської ради Донецької області
13. Житомирська, Житомисрький район Сатановська Валентина Антонівна Методист районного методичного кабінету відділу освіти Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області
14. Запорізька Корицька Галина Романівна Доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін комунального закладу "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Запорізької обласної ради, кандидат філологічних наук
15. Запорізька, місто Мелітополь Загрійчук Ольга Борисівна вчитель української мови та літератури Мелітопольської гімназії № 19 Мелітопольської міської ради Запорізької області, старший учитель
16. Івано-Франківська Худецька Світлана Олексіївна методист української мови і літератури лабораторії суспільно-гуманітарних дисциплін Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
17. Київська Поліщук Оксана Миколаївна Завідувач відділу методики викладання української мови та літератури Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти»
18. Київська, місто Біла Церква Баранова Вікторія Анатоліївна Заступник начальника управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської області
19. Кіровоградська Мінич Галина Василівна Методист науково - методичної лабораторії гуманітарно - естетичних дисциплін комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
20. Луганська Колодяжна Валентина Єгорівна Методист з української мови та літератури Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
21. Луганська, Попаснянський район Петренко Тетяна Юріївна Учитель української мови і літератури та зарубіжної літератури Попаснянської багатопрофільної гімназії №25 Попаснянської районної ради Луганської області
22. Львівська Крайня Марія Іванівна Викладач кафедри гуманітарної освіти комунального закладу «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
23. Львівська, місто Львів Бєлова Оксана Іванівна Методист навчально-методичного центра освіти м. Львова
24. Львівська, місто Львів Галамай Оксана Степанівна Методист навчально-методичного центру освіти м. Львова
25. Миколаївська Діордіца Діна Павлівна Методист з української мови і літератури Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
26. Миколаївська, місто Миколаїв Цуркан Людмила Вікторівна Методист української мови та літератури науково-методичного центру управління освіти Миколаївської міської ради Миколаївської області
27. Одеська Свінтковська Світлана Андріївна Завідувач науково-методичного центру української мови та літератури, українознавства Одеського обласного інституту післядипломної освіти
28. Одеська, місто Чорноморськ Верготі Лідія Танасіївна Вчитель української мови та літератури Чорноморської гімназії № 1 Чорноморської міської ради Одеської області
29. Полтавська Коваленко Ольга Павлівна Завідувач відділу гуманітарних дисциплін, методист української мови та літератури Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського
30. Полтавська, місто Полтава Солончук Ірина Василівна Методист міського методичного кабінету управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради Полтавської області
31. Рівненська Піддубний Микола Адамович Методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
32. Рівненська Кузьмін Олена Євменівна Завідувач кабінету роботи з обдарованими учнями Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
33. Сумська Шерстюк Любов Миколаївна Методист української мови та літератури Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
34. Сумська, Липоводолинський район, Берестівська ЗОШ І-ІІІ ст. Шеденко Ніна Володимирівна Учитель української мови та літератури Берестівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Липоводолинської районної ради Сумської області
35. Тернопільська Кондирєва Майя Миколаївна Методист української мови та літератури Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти
36. Тернопільська, Чортківський район Махно Світлана Іванівна Методист районного методичного кабінету Чортківської районної ради Тернопільської області
37. Тернопільська Дворницька Ірина Петрівна Редактор видавництва «Підручники і посібники»
38. Харківська Кротова Ірина Василівна Методист з української мови комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»
39. Харківська, Московський район міста Харків Леснікова Оксана Юріївна Головний спеціаліст Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради Харківської області
40. Харківська, Шевченківський район міста Харків Гурин Валентина Іванівна Методист методичного центру Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради Харківської області
41. Херсонська Марецька Людмила Петрівна Старший викладач кафедри теорії і методики викладання суспільствознавчих й гуманітарних дисциплін Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
42. Хмельницька Манзюк Світлана Андріївна Завідувач сектору української та зарубіжної філології, методист з української мови Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
43. Черкаська Січкар Світлана Іванівна Завідувач лабораторії гуманітарних дисциплін Комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»
44. Черкаська, Черкаський район Кучеренко Ірина Петрівна Методист районного методичного кабінету відділу освіти Черкаської районної державної адміністрації Черкаської області
45. Чернівецька Квітень Євгенія Дмитрівна Завідувач науково-методичного центру суспільно-гуманітарних дисциплін Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
46. Чернігівська Молочко Світлана Рашитівна Старший викладач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського
47. Чернігівська, місто Чернігів Кузюра Ксенія Іванівна Методист методичного центру управління освіти Чернігівської міської ради Чернігівської області
48. Місто Київ Дідур Олександра Олександрівна Методист науково-методичного центру гуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
49. Місто Київ, Деснянський район Діденко Тетяна Василівна Методист з питань викладання української мови та літератури, українознавства районного науково-методичного центру Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
50. Місто Київ, Шевченківський район Дідух Тетяна Іванівна Методист науково-методичного центру управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Відгуки на проведення ІІІ Всеукраїнського українознавчого фестивалю педагогічних ідей «Сонячні пелюстки» - 2017

2017-05-17

***

Уже вкотре ТО «Соняшник» зібрало прихильників гри «Соняшник» у відомому ще з ХІ століття місті, ярмарковому, нафтовому і солеварному центрі, на малій батьківщині Юрія Дрогобича, Івана Франка і Бруно Шульца - у славному місті обласного значення Дрогобичі Львівської області.

По-особливому була теплою зустріч учасників фестивалю «Сонячні пелюстки», бо й навіть після похмурих і холодних днів пригріло квітневе сонечко, яке огортало нас своєю ласкою упродовж трьох днів роботи.

Налаштували на позитивний лад привітні усмішки на вустах організаторів заходу Шаламова Р.В. і Морщавки Ю.О., люб’язність в очах представників Міністерства освіти і науки України Котусенко О.Ю., Інституту модернізації змісту освіти Михайловської Н.А., Українського центру оцінювання якості освіти Панченкова А.О., загадкова й неприхована цікавість Дроздовського Д.І. (критика літературознавця, перекладача, письменника, кандидата філологічних наук, члена Національної спілки журналістів України, Національної спілки письменників України, головного редактора журналу «Всесвіт», наукового співробітника Інституту літератури імені Тараса Шевченка, члена Асоціації іспаністів України, Асоціації компаративістів України при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Комітету з присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка), добродушність й гостинність представників Дрогобицького національного університету Імені Івана Франка в особі ректора Скотної Н.В. (доктора філософських наук, професора) та декана філологічного факультету Яремка Я.П. (доктора філологічних наук, професора). Однак лейтмотивом зустрічі представників чи не з усіх регіонів України стала її величність Інтрига, що народилася у перший же день роботи під час відвідання церкви Святого Юра (пам`ятки галицької дерев`яної архітектури кінця XV — початку XVI століть, об’єкта світової спадщини ЮНЕСКО), найстарішого солевиварювального заводу у Європі, оглядової екскурсії звивистими вулицями древнього міста Дрогобича, які й донині зберегли пов’язані із солеварінням назви – Зварицька, Жупна, Солоний Ставок. Не менш інтригуючим був і другий день роботи у двох частинах: перша – аналіз результатів проведення Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник» - 2017 й обмін досвідом роботи обласних/міських координаторів гри, що вражали присутніх своєю захопливістю грою, креативними рішеннями її організації і проведення; друга – перебування на місцинах, якими ступав сам Іван Франко, і насолода мудрим словом Каменяра у виконанні акторів Львівського обласного академічного музично-драматичного театру!!! Не менш значущим для учасників заходу був і третій день роботи: адже отримали інформацію, що стосується найважливіших для філологів проблем – модернізації програм, чинних підручників для 9 класу, проведення ДПА і ЗНО, підготовки до заключного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури тощо. Ну і, звичайно, рефлексія. Чи не кожен учасник сумував, що так швидко промайнули три робочі дні, адже вони нам подарували нам і мудрі наукові постулати, і методичні поради, і теплі слова розради й підтримки, і щире спілкування, і насолоду, і навіть відпочинок… І усе це зрежисерували й втілили Українці – члени творчого об’єднання «Соняшник», за що їм щиро-щиро вдячна. До нових зустрічей!!!

Кондирєва Майя Миколаївна, методист

української мови та літератури Тернопільського

обласного комунального інституту післядипломної

педагогічної освіти

***

Українознавчий фестиваль педагогічних ідей «Сонячні пелюстки», який відбувся 26-28 квітня 2017 року в місті Дрогобичі Львівської області у стінах знаменитого навчального закладу – Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, ще раз засвідчив високий професіоналізм команди під керівництвом Руслана Васильовича Шаламова і Юрія Олександровича Морщавки. Щоразу дивуєшся їх креативності, вмінню творчо підійти до найдрібніших деталей, із яких створюється атмосфера заходу. Високий рівень професіоналізму й компетентності, знання своєї справи продемонстрували члени команди І. Помазан та А.Панченков.

Роздуми з науковцями, колегами, представниками Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти про важливі освітянські проблеми дають натхнення, сили й енергію рухатися вперед, переосмислювати й усвідомлювати значимість тієї справи, якій присвятив своє життя. Незабутніми залишаються у пам’яті екскурсії до Ступниці та Нагуєвичів, музею Івана Франка.

Людмила Цуркан, методист

Миколаївського науково-методичного

центру

***

26 – 28 квітня 2017 р. ІІІ Всеукраїнський українознавчий фестиваль педагогічних ідей

«Сонячні пелюстки» - 2017 «Сонячні пелюстки»: соняшник - сонця символ для УКРАЇНЦІВ Землі

Львівщина. Дрогобич, Нагуєвичі – батьківщина Івана Франка. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Саме тут зібралися на ІІІ Всеукраїнський українознавчий фестиваль педагогічних ідей «Сонячні пелюстки» - 2017 однодумці-педагоги, методисти української мови та літератури обласних інститутів післядипломної освіти, викладачі вишів, організатори фестивалю – Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти та Творче об’єднання «Соняшник».

У рамках фестивалю відбувся круглий стіл «Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» - підсумки та перспективи», на якому було підведено підсумки проведення VІІ Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності для вчителів-україністів «Соняшник-учитель» - 2016 та VІІІ Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник» - 2017 для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів директором Творчого об’єднання Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник» та Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності для вчителів-україністів «Соняшник-учитель» Морщавкою Юрієм Олександровичем, директором з науково-методичної роботи ТО «Соняшник», заслуженим учителем України, кандидатом біологічних наук Шаламовим Русланом Васильовичем, головою Методичної комісії ТО «Соняшник», кандидатом філологічних наук, доцентом, завідувачем кафедри українознавства Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» Помазаном Ігорем Олександровичем. Науковий співробітник і докторант відділу світової літератури Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України, доцент, кандидат філологічних наук, головний редактор журналу «Всесвіт», член Комітету з присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка при Президентові України, заслужений працівник культури України Дроздовський Дмитро Ігорович професійно проаналізував завдання гри «Соняшник» - 2017 і високо оцінив роботу колективу ТО «Соняшник», зокрема науково-методичну роботу ТО у розробці завдань.

Проведені інформаційно насичені презентації регіональними представниками України від ТО «Соняшник» про проведення гри «Соняшник» - 2017 та конкурсу фахової майстерності для вчителів-україністів «Соняшник-учитель» - 2016.

Відбулися цікаві дискусії, обмін досвідом серед педагогічних працівників щодо подальших перспектив у проведенні VІІІ конкурсу фахової майстерності для вчителів-україністів «Соняшник учитель» - 2017, який відбудеться 25 жовтня 2017 року і ІХ Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник» - 2018, яка відбудеться 1 березня 2018 року.

У рамках фестивалю проведена нарада методистів української мови і літератури обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти з питань проведення державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання в 2017 році, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», особливостей вивчення української мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах, модернізації навчальних програм для 5-9 класів та створення нових програм для 10-11 класів Котусенко Оленою Юріївною, головним спеціалістом відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, Михайловською Нелею Анатоліївною, завідувачем сектору наукового та навчально-методичного забезпечення змісту гуманітарної освіти, зв’язків з діаспорою та адаптації біженців відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту загальної середньої освіти Нової української школи Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України, Панченковим Андрієм Олексійовичем, начальником відділу змісту суспільно-гуманітарних навчальних предметів Українського центру оцінювання якості освіти.

Під час проведення фестивалю відбулася екскурсія до Ступниці, Нагуєвичів – батьківщини Івана Франка, одного із найвизначніших поетів нової української літератури, титана праці, що, подібно до біблійного Мойсея, сорок років свого життя віддав невсипущій праці й невпинній боротьбі за соціальне та національне визволення рідного народу, який плекав нових борців, вів молодих митців до вершин знань, до вершин світової культури.

Так і наші педагогічні ідеї, як сонячні пелюстки, після проведення ІІІ Всеукраїнського українознавчого фестивалю педагогічних ідей «Сонячні пелюстки» - 2017 розлетяться по всій Україні й осяють її своїм сонячним світлом вдень і тихими ясними зорями вночі, світлом знань якісної української освіти учнів, у яку так упевнено вірив Франко, який і сьогодні є для нас усіх провідником національного ідеалу українського народу і впливає на подальше зростання національної свідомості молодого покоління.

Дякуємо організаторам фестивалю ТО «Соняшник», Міністерству освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти за ваш оптимізм, патріотизм, любов до України, до своєї роботи, професіоналізм, за те, що ви за ці роки об’єднали цілу всеукраїнську соняшникову сім’ю – команду однодумців з метою засіяти благодатні зерна науки, любові, доброти, патріотизму, толерантності у душах і серцях наших маленьких українців, юнаків і юнок.

Дякуємо за підтримку і співпрацю! Нехай вам Господь Бог допомагає у такій благородній справі!

З нетерпінням чекаємо зустрічі на конференції у вересні 2017 !

Сонячний гімн (організаторам і учасникам

Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник» присвячується)

Золотом аж по обрій

Вкрилася даль полів.

Соняшник сонця прообраз

На нашій святій землі.

Ллється проміння сонячне,

Щоб нам у пітьмі не зблудить.

За сонцем голівку соняшник

Обертає щомить.

Вдячно вбирає світло

Сонячне і тепло,

Щоб добре зерно вродити

Світові на добро.

Юначе і юнко! Квіткою

Сонця земного стань!

Повнись щодень по вінця

Сонячним світлом знань!

Будеш окрасою світу,

Як надійде пора.

«Соняшник» - крок до світла,

А не звичайна гра.

З нею найдальші цілі

Ближчі стають стократ.

Вперед, обдаровані й смілі!

«Соняшнику» - vivat!

Г.А.Могельницька, автор слів,

старший викладач Одеського обласного

інституту удосконалення вчителів

С.А.Свінтковська, відповідальна за проведення

гри «Соняшник» та конкурсу фахової майстерності

вчителів-україністів «Соняшник-учитель»,

завідувачка Науково-методичного центру

української мови та літератури Одеського

обласного інституту удосконалення вчителів

***

Соняшнику, колективе наш чудесний!

Які слова знайти мені,

Щоб розказати про пахучі весни,

Про незабутні ці квітневі дні!

 

Всі разом ми країною мандруємо,

Щоб зерна соняшника проросли,

У фаховому спілкуванні розкошуємо,

Бо запорука успіху - це слово "МИ"!

Молочко Світлана Рашитівна, Старший викладач

кафедри філологічних дисциплін та методики їх

викладання Чернігівського обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти імені

К.Д. Ушинського

***

Моя особиста прикмета

Нещодавно я довідалася про давнє вірування українців: якщо хотіли побачити віщий сон і дізнатися відповідь на якесь питання, під подушку клали соняшник. Я не дуже замислююся над значенням снів і не вірю в прикмети, але після спілкування з нашим «Соняшником» теж отримую відповіді на багато своїх запитань.

Зустріч із друзями, з однодумцями – це завжди свято. ІІІ Українознавчий фестиваль «Сонячні пелюстки» відбувся на рідній землі Івана Яковича Франка. Ми долучилися до культурної спадщини нашої Батьківщини, почули отой голос століть, ідучи стежками, якими мандрував малий Івась. Незабутнє враження справили традиції Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вразив своєю духовністю Дрогобич із його затишними вулицями, привітними мешканцями, запашною магнолією. І за все дякую Творчому об’єднанню «Соняшник» та колегам із Львівської області.

Як завжди, програми «Сонячних пелюсток» та всеукраїнської наради методистів були дуже насиченими. І – що дуже важливо – відповідали потребам нашого відділу. Цього року пріоритетним напрямом роботи відділу української мови та літератури Донецького облІППО є інтеграція українознавчого компонента в навчально-виховний процес. Зрозуміло, що тепер маю ідеї щодо багатьох аспектів роботи.

Я ціную ті зустрічі, що організовує для нас, обласних методистів, «Соняшник». Це не тільки отримання знань і досвіду, але й можливість обговорити свої творчі задуми. Дуже сподобався тренінг, дійсно по-новому подивилася на деякі речі.

І, звичайно, вдячна за турботу та увагу, якими оточений кожен із учасників.

Отже, колеги, маю особисту прикмету, у яку беззаперечно вірю: після спілкування з «Соняшником» тепло на серці, купа планів і хочеться сіяти навколо любов до нашої України.

Байдаченко Тетяна Сергіївна, завідувач відділу української

мови та літератури Донецького облІППО, заслужений

учитель України

***

Якщо хочеш, щоб твоє життя було світлим - лови пелюстки “Соняшника”!

Якщо хочеш бути цікавим для інших - пізнавай “Соняшник”!

Якщо хочеш зростати інтелектуально - зростай разом із “Соняшником”!

Якщо хочеш поділитися добром і любов’ю - живи разом із “Соняшником”! - ці вислови можна назвати провідними на ІІІ українознавчому фестивалі “Сонячні пелюстки”, який проходив у Дрогобичі на Львівщині.

Його організатори — творче об’єднання “Соняшник”.

Дякую “соняшниковим” друзям за приємні години цікавої інформації та спілкування.

Коваленко О.П., обласний координатор

Всеукраїнської гри “Соняшник” від Полтавщини.